sobota, 4 kwietnia 2020

Symbolika Harrego Pottera


SYMBOLIKA HARREGO POTTERA

Emilia Wróblewska - Ćwiek

Siedmiokrotna saga opowiadająca o przygodach Harry'ego  Pottera jest parabolą siedmiokrotnej ścieżki wyzwolenia pierwiastka duchowego w człowieku z okowów życia w materii.

Kluczem do zrozumienia treści w niej zawartych jest uświadomienie sobie, że kazda z postaci jest symbolem jakiegoś aspektu mikrokosmosu ludzkiego. Pojęcie "mikrokosmos" odnosi się do wglądu, że człowiek jest kimś więcej niż tylko świadomością zamieszkującą ciało fizyczne. Człowiek jest kosmosem w miniaturze; jednakże musimy uświadomić sobie, że na obecnym poziomie rozwoju jestesmy, jako osobowości, mieszkańcami USZKODZONEGO mikrokosmosu.

Siedmiokrotna ścieżka ma nas doprowadzić do naprawienia tego pierwotnego boskiego systemu, tak aby człowiek na powrót stał się "Dzieckiem Bożym", dziedzicem Królestwa Niebieskiego. .

Proces ten przebiega na podstawie przebudzenia się pierwiastka obecnego w naszych sercach, znanego wtajemniczonym wszystkich religii i ścieżek duchowych. 

Reprezentantem tego pierwiastka, zwanego m.in. Iskrą Ducha jest Lily, matka Harrego Pottera (będącego symbolem nowej duszy, rozwijającej się z Iskry). Przyjrzyjmy się najpierw imieniu i nazwisku głównego bohatera. Imię "Harry" w języku angielskim oznacza "łupić", "rabować", "ograbić". Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że imię to jest średnio trafione w odniesieniu do nowej duszy, wywodzącej się ze świętego pierwiastka, jedynej cząstki boskości w naszym ciele fizycznym, kojarzącej się raczej z łagodnością, miłością, harmonia i pokojem. Gdy jednak połączymy go z nazwiskiem "Potter"- garncarz możemy zrozumieć, że to "łupienie" odnosi się do stopniowego usuwania z mikrokosmosu wszelkich ziemskich zanieczyszczeń, wszelkich aspektów obecnego w nas egocentryzmu. Nazwisko "Potter" nawiązuje do formowania i stawania się pustym naczyniem, w które wlać się będzie mógł Duch. W imieniu i nazwisku bohatera zawarty jest klucz odnoszący się do biblijnego burzenia świątyni ( = mikrokosmosu) i stawiania jej na nowo.

Interesujące jest, że imię głównego bohatera i jego najlepszej przyjaciółki- Hermiony-rozpoczyna się od litery "H". Podczas gdy Harry symbolizuje czystą zasadę obecną w naszym sercu, Hermiona jest reprezentantką nowego umysłu wyzwalającego się człowieka. Brzmienie imienia nawiązuje do Hermesa, Merkurego i do hermetyzmu- starożytnej wiedzy alchemicznej prowadzącej do zamiany nieszlachetnych aspektów ziemskiego czlowieka w szlachetne, złote zasady Ducha. Litera "H" może również nawiązywać do wodoru- który jest ognistą zasadą duszy. W siedmiostopniowym procesie transformacji alchemicznej, nieszlachetny wodór starej duszy, będący podstawą świadomości ognia wężowego w systemie rdzeniowo- mozgowym zostaje zastąpiony przez nowy wodór.

W I części sagi maleńki Harry, będący synem magików- Lily i Jamesa (symbolizujących odpowiednio- oczyszczone serce, iskrę ducha i  tęsknotę człowieka za Bogiem) trafia do rodziny Dursleyów, mieszkających pod adresem Privet Drive 4. Jest to aluzja do uwięzienia iskry ducha w materialnym świecie. Dur- to po francusku "twarde, twardy człowiek", a angieskie "lay" oznacza człowieka świeckiego, profana, hiszpańskie "ley" zaś oznacza "prawo". Literze "D" w numerologii odpowiada cyfra 4, ta sama, która widnieje w adresie rodziny Dursleyów, a będąca symbolem materii. Słowo "privet" to ligustr -ozdobna roślina, nadająca się idealnie na żywopłoly, ponieważ można ją strzyc i formować. Jest trująca dla ludzi i zwierząt. To symboliczne bogactwo mówi nam o tym, że boska iskra w nas i rozwijająca się z niej nowa dusza zmuszone są do mieszkania w toksycznym świecie twardej materii, w którym panuje oportunizm, obłuda, dbałość o pozory, chciwość, brutalne prawo, tresura i brak Boga

.

Ręce Duszy

 Ręce Duszy Emilia Wróblewska - Ćwiek (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Logon) Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w gó...