środa, 21 listopada 2018

Poziomy Boskiej Màdrości


Poziomy Boskiej Mądrości

Istnieje wiele poziomów boskiej mądrości, wiele jej emanacji. Każdy z tych poziomów jest połączony z pozostałymi jednym potężnym tchnieniem Ducha, lecz mimo to każda emanacja rządzi się innymi prawami. I bywa, że to, co jest mądrością na wyższym poziomie, zastosowane na niższym jest przejawem ignorancji, głupotą i odwrotnie.

Jeśli za szybko chcemy przejść do najwyższych prawd, głoszonych przez mędrców, zaprowadzi nas to na manowce.
To tak, jakby dziecko na poziomie podstawówki nauczyło się na pamięć równania matematycznego z poziomu szkoły wyższej. Teoretycznie znałoby rozwiązanie równania i przebieg działania, lecz w praktyce nie wiedziałoby tak naprawdę nic Gdyby w tym momencie uznało, że wie już wszystko i spoczęło na laurach, trwałoby wciąż w matematycznej ignorancji.

Przyjrzyjmy się na przykład zdaniu z Asztawakra Gity- dzieła, będącego perłą, objawieniem najwyższej prawdy, niezwykłą pomocą na ścieżce rozpoznawania Absolutu:

"Świadomy wielości opinii i poglądów głoszonych przez różne religie, systemy filozoficzne oraz wielkich wieszczów, joginów i świętych, bądź całkowicie obojętny na pragnienie zgłębiania wiedzy pism i podejmowania rozmaitych praktyk duchowych. Zanurz się w ciszy bezruchu."

Czy współczesny człowiek może zastosować się do tych słów? Czy jego wiecznie aktywny umysł oraz rzeczywistość, w której żyje z jej wymaganiami, pozwolą mu na rzeczywisty bezruch i ciszę, w której połączy się z Bogiem? Oczywiście, że nie. Nauka ta możliwa jest do urzeczywistnienia dopiero na poziomie człowieka o nowej duszy, żyjącego z innych eterów, zmierzającego do całkowitego połączenia się z Duchem, a nie człowieka w obecnym stadium świadomości. 

Kolejne zdanie z tego dzieła:
"Stałem się obojętny zarówno na przywiązanie jak i na wyzwolenie. Nie czuję nawet pragnienia ostatecznego wyzwolenia." Jeżeli człowiek o duszy naturalnej, czyli ziemskiej- tej, którą mamy wszyscy, dopóki nie przejdziemy procesu przemiany duchowej, chciałby w tym naśladować mistrza, byłoby to pustą imitacją. Doprowadziłoby to go donikąd. Na tym poziomie bowiem konieczne jest skanalizowanie, ukierunkowanie wszystkich swych pragnień w jedno wielkie pragnienie wolności, pragnienie Ducha, wyższego świata, tęsknotę za Domem.

Takich przykładów jest więcej. Nie będziemy ich tu przytaczać, bo tu chodzi o zrozumienie pewnego mechanizmu, a nie mnożenie słów. Oczywiście wzniosłe duchowe teksty (jak Asztawakra Gita) z wyższych poziomów, warto jest czytać, bowiem dostrajają nas one do wyższego zrozumienia, wnikają w nas głęboko swym Światłem i zasiewają w naszej istocie duchowe ziarna. Należy jednak intuicyjnie się w nie wczuwać, czytać nie dosłownie a wyławiać prawdę zawartą pomiędzy wierszami i wiedzieć, jakie działanie jest wyzwalające na danym etapie ścieżki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ręce Duszy

 Ręce Duszy Emilia Wróblewska - Ćwiek (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Logon) Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w gó...