środa, 21 listopada 2018

Boska Wola


Boska Wola

Człowiek gnostyczny to taki, który, na podobieństwo św. Jana, rezygnuje z własnej woli i stara się realizować wolę Boga przemawiającego do niego w sercu. Rezygnacja z własnej woli ma jednak jeszcze jeden aspekt, jakim jest akceptacja wszystkiego, co przynosi los, przyjmowanie tego bez oporu, lęku, gniewu, buntu, żalu, osądzających myśli, rozgoryczenia, narzekania, etc.

Rozwój idzie w tym świecie zawsze w parze z Pokorą. Pokora zaś to umiejętność przyjmowania cierpienia z podniesionym czołem. Człowiek musi wiedzieć, jaki rodzaj cierpienia prowadzi do Rozwoju. Do Rozwoju prowadzi cierpienie wynikające z demaskowania i uśmiercania ego.

Człowiek, który akceptuje wszystko, co go spotyka jest Pokorny. Pokora ta wymaga bardzo głębokiego zawierzenia Bogu i ufności w to, że Jego Światło nas prowadzi.

Dla człowieka utkanego z tej Natury, Pokora nie jest biernym aktem lecz wręcz przeciwnie- wyzwaniem. Człowiek musi bowiem w każdej chwili swojego życia obserwować siebie i uwalniać się od oporu, który stawia życiu. Jest to psychologiczna praca nad sobą.

W momencie, gdy osiągniemy stan pełnej akceptacji i wolności od stawiania oporu, będzie to znak, że staliśmy się doskonali, że całą.naszą istotą zawładnął Bóg. Niech żyje Sol Invictus!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ręce Duszy

 Ręce Duszy Emilia Wróblewska - Ćwiek (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Logon) Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w gó...