sobota, 16 grudnia 2017

KSIĘGI


Wielką pomocą na duchowej ścieżce jest dla nas natchniona literatura. Czytanie dzieł osób "oświeconych" dostraja nas do ich poziomu świadomości. Jest narzędziem uwznioślającym osobowość. Jest Światłem rozpuszczającym mroki ignorancji, która rodzi wszelkie zło. 

Natchnione Słowo jest łącznikiem między naszym światem a innym, wyższym poziomem istnienia, Podczas czytania świętych pism, dokonuje siępewna magia, nasze serca i umysły zostają wypełnione uwalniającą siłą.

Czytanie dzieł Mistrzów nie kłóci się z ideałem samoautorytatywności na ścieżce. Uczeń, czytając odnajduje niejednokrotnie swoje odczucia, przeżycia i myśli ubrane w słowa przez inną istotę, która przetarła szlak. Zadaniem ucznia jest rozważanie wszelkich nauk w swoim sercu i sprawdzanie, czy są one prawdziwe poprzez wewnętrzne rozróżnienie i wdrażanie ich w życie.

Warto rozpoczynać i kończyć dzień od inspiracji duchowej płynącej albo z Ciszy własnego wnętrza, albo z natchnionej literatury.

"Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu."
Drugi List do Tymoteusza (3,14-4,2)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ręce Duszy

 Ręce Duszy Emilia Wróblewska - Ćwiek (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Logon) Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w gó...