piątek, 29 września 2017

Znaczenie DZIEWIĄTKI w procesie gnostycznej przemiany
Znaczenie DZIEWIĄTKI w procesie gnostycznej przemiany

Cyfra 9 jest w numerologii wibracją symbolizującą Miłość Uniwersalną.  Z nauki powszechnej wiemy, że świat, w którym żyjemy  nie jest zgodny z Boskim Ładem. Powstał on wskutek faktu, że człowiek (pierwotny mikrokosmos) odszedł od Boskiego Planu i związał się z materialną, dualną rzeczywistością, która nigdy nie miała być  jego domem. Większość z nas posiada intuicyjną pamięć pełnego miłości  i harmonii miejsca, w którym panuje błogość i radość. Nasz świat taki nie jest. Żyjemy w  systemie, który  jest pełen cierpienia.  Tymi wibracjami wypełnione jest nasze pole oddechu . Wszyscy oddychamy  powietrzem, w którym zapisane są pełne bólu doświadczenia nasze i naszych bliźnich. Wdychamy i wydychamy  atomy cierpienia, śmierci, choroby, przemijania, które zostały uwolnione przez oddech naszych braci i sióstr. 

Ze względu na przyzwyczajenie, niekoniecznie jesteśmy tego w każdej chwili świadomi.  Na tej samej zasadzie przyzwyczajamy się do odoru, panującego w miejscu, w którym ciągle przebywamy i go nie czujemy. Pamiętamy też książkę „Lot nad kukułczym gniazdem”, gdzie pacjenci szpitala psychiatrycznego „karmieni” codzienną dawką propagandy z głośnika, już jej nie słyszeli. Z tej książki pochodzą poniższe dwa cytaty:  „Świat należy do silnych! Nasza egzystencja oparta jest na zasadzie, że silni rosną w siłę, pożerając słabszych. Musimy się z tym pogodzić. To zupełnie normalne. Poniekąd prawo przyrody. Króliki je akceptują i wiedzą, że rola silnych przypada wilkom. Same zaś są sprytne, płochliwe i zwinne, kopią nory i kryją się, gdy wilk jest w pobliżu. Jeżeli przetrwają, gra toczy się dalej. Znają swoje miejsce. Na pewno żaden nie rzuci się na wilka. Bo to nie byłoby rozsądne, prawda?” „Wszędzie dookoła dzieją się rzeczy straszne, szalone i ohydne: tak wariackie i nierealne, że trudno nad nimi płakać, a jednocześnie zbyt prawdziwe, żeby można się było śmiać.”

Jesteśmy zanurzeni i pływamy w tych częstotliwościach jak ryby w oceanie. Jedna ze współczesnych teorii fizyki kwantowej zakłada, że nasz świat jest zbudowany na zasadzie fantomu i hologramu. Każda część rzeczywistości holograficznej zawiera w sobie jednocześnie pomniejszony w odpowiedniej skali obraz całości. Oddzielność cząstek elementarnych, kształtujących ten świat, jest iluzją. Na głębszym poziomie rzeczywistości wszystkie rzeczy we wszechświecie są ze sobą połączone. „Elektrony w atomach węgla w mózgu człowieka są połączone z elementarnymi cząstkami, które tworzą każdego łososia, pływającego w morzu. Są jednocześnie połączone z każdym bijącym sercem oraz z każdą lśniącą na niebie gwiazdą. Wszystko jest połączone ze wszystkim.” 

Jak napisał poeta John Donne: „Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. […] Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie”. 

Hologram stanowi matrycę, która daje początek wszelkim zjawiskom we wszechświecie. Każdy indywidualny mózg stanowi niepodzielną część większego hologramu i jest całkowiicie powiązany ze wszystkim, co istnieje. Obiektywnej rzeczywistości nie ma w naszych postrzeżeniach. Jesteśmy jedynie „odbiorcami”, zanurzonymi w świetlnym morzu często-tliwości. To, co z tego morza wyławiamy, kreując fizyczną rzeczywistość, stanowi jedynie jeden kanał, spośród wielu kanałów odbioru istniejących w super hologramie. Nasza percepcja oparta jest o wspólne oprogramowanie, pod które wszyscy jesteśmy podłączeni. Śnimy zbiorowy sen. Programista, który nas zakodował uczynił z tego świata więzienie a dla nas napisał rolę niewolników.

A może to my sami byliśmy tymi programistami i własnym egocentryzmem zgotowaliśmy sobie ten los?
Istnieje w nas jednak atom, który nie jest ze świata niewolników a z Duchowego Domu, Źródła, z którego wyszliśmy,  tkanego Bezwarunkową Miłością. Gdy atom ten staje się aktywny, zaczyna wydzielać do tej zepsutej rzeczywistości przepiękną różaną woń rajskiego ogrodu. Ta woń to subtelna zapowiedź bezwarunkowej miłości, zwiastun wolności.

Ten świat nie da nam  miłości; on może nam ją najwyżej odzwierciedlić. Jest on bowiem lustrzanym odbiciem Prawdziwej Rzeczywistości, odciętym jednak od Jej energii. Odciętym od Boskiej Miłości. Mikroświat każdego człowieka jest natomiast odzwierciedleniem  jego wnętrza, bo tu wszystko jest zbudowane w oparciu o prawa odwzorowania i odbicia. W każdej części rzeczywistości zawarta jest jednocześnie całość. Kiedy więc mamy miłość w sobie i potrafimy ją wypromieniować, inni ludzie jak lustra oddają nam ją z powrotem.

Nasze odejście od boskiego planu i zanurzenie w abstrakcyjny świat, przyniosło jako skutek narodziny miliardów fałszywych jaźni, które nazywamy ego. Słowo „ego” to angielskie „I go”- „ ja idę”.  To tłumaczenie wskazuje na podróż, doświadczanie, drogę. Implikuje ciągłą zmianę, ruch, niestałość, w odróżnieniu od Boskiej Jaźni, będącej stałą, niezmienną rzeczywistością. 
„I go” to głupiec z kart tarota, który wyrusza w podróż w nieznane. Odrywa się od Źródła, popada w mniemanie, iż jest odrębny, osobny. I z tej pierwotnej iluzji rodzi się wielkie psychologiczne zagadnienie: „ja a inni”, „ja a całość istnienia”, które jest motywem przewodnim każdego ludzkiego życia . I to ono jest właśnie istotą znaczenia wibracji 9.

Dziewiątka jest magiczną cyfrą, która ukazuje holograficzną budowę naszego wszechświata. Cyfry od 1 do 9 symbolizują podstawowe cegiełki, z których zbudowany jest ten świat. Wszystkie dawne kultury wiedziały, ze żyjemy w rzeczywistości zaprogramowanej przez liczby. Wiedzial o tym Pitagoras, wiedzieli kapłani starożytnego Egiptu, kabaliści a takze mędrcy starożytnych Chin. Dziewięć jest największą cyfrą, więc oznacza ona pewną całość, zbiorowość, społeczeństwo. Dziewięć jest jak lustrzana powierzchnia oświeconego umysłu.
Cyfra ta dodana  bowiem do jakiejkolwiek innej liczby, da nam w sumie poddanej numerologicznej redukcji, tę samą liczbę, np. 9+1=10; 1+0=1.  9+2=11; 1+1=2;  9+3=12; 1+2=3, itd.  

Jest więc to w pewnym sensie symbol identycznych cząsteczek, z których zbudowany jest nasz świat a które różnią się tylko skalą. Jest to umysł, który oddaje wiernie, bez zniekształceń to, co postrzegł a jednocześnie wzmacnia to swoją energią, nasycając rzeczywistość miłością. Dlatego Gnoza uważa wibrację 9 za liczbę człowieka doskonałego.
Obecna holograficzna matryca to wzorzec głupca, który utkał ją swoim egocentrycznym „I go”. W takiej  macierzy, w której każdy podłączony pod nią człowiek postrzega siebie jako odrębną, najważniejszą na świecie jednostkę, dochodzi do ciągłej walki wywołanej konfliktem interesów.
I dlatego Prawem Energii, związanym z wibracją 9 i miesiącem wrześniem, którego zrozumienie i przejawienie w życiu pozwala nam na powrót do Źródła, jest: „Życie w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi”, w odróżnieniu od programów walki, konkurencji i rywalizacji. 

Zatrzymajmy się przez chwilę, aby przeanalizować to Prawo i właściwie je zrozumieć. Pierwsza część zdania brzmi „życie w zgodzie ze sobą” a druga „i innymi ludźmi”. Prawo to powinno właściwie brzmieć „Życie w zgodzie z sobą to życie w zgodzie z innymi ludźmi”.

Klucz do prawidłowego odkodowania tego Prawa znajduje się w pojęciu tego, kim jest owo „ja”, z którym mam żyć w zgodzie. I tu przychodzą nam z pomocą słowa Rumiego : „Only if you deny yourself, you will die enough to know the mistery of union”- „Jedynie wówczas, gdy zaprzeczysz samemu sobie, staniesz się wystarczająco martwy, aby poznać misterium jedności”.  Można te słowa zatem odnieść do gnostycznego  procesu umierania naszego ego i odnalezienia prawdziwej jaźni.
Jednak zdanie „życie w zgodzie ze sobą” wskazuje na proces harmonijny, wolny od walki z samym sobą i zadawania sobie gwałtu. Można powiedzieć, że jest tu zawarty jakiś paradoks. Jakże mam bowiem zaprzeczać samemu sobie bez walki z samym sobą? Jest na to sposób.
  
W książce „Wilk Stepowy” Hermann Hesse napisał: „zasadę miłości bliźniego wpojono mu bowiem równie głęboko, jak nienawiść do samego siebie i w ten sposób całe jego życie stało się przykładem, że bez miłości własnej niemożliwa jest też miłość bliźniego, że nienawiść do samego siebie jest tym samym co skrajny egoizm i płodzi w końcu tę samą okrutną samotność i rozpacz.”

W zdaniu tym mamy nawiązanie do teorii holograficznej budowy wszechświata, gdzie każda cząsteczka jest odwzorowaniem całości. Jezus powiedział „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Jeżeli będziemy żywić nienawiść do samego siebie, będącego cząsteczką całości, nienawidzić będziemy i całość.  Musimy zatem najpierw sami siebie nasycić miłością płynącą z Boskiego Atomu w sercu. 
Postrzeganie siebie samego jako odrębnej istoty, zrodziło wiele iluzji dotyczących naszych braków, ułomności, wad i słabości. Zaprogramowani jesteśmy na niedoskonałość. Dopóki nie rozświetlimy swojego cienia, nie nasycimy go  światłem zrozumienia, że jako odzwierciedlenie Boskiej Jaźni nie możemy być pełni braków i wad, będziemy zwalczać samych siebie i sabotować. Znajdzie to odzwierciedlenie w konfliktach z innymi, bowiem będziemy albo zwalczać cechy, które widzimy u siebie w innych, albo im zazdrościć czegoś, czego wydaje nam się, że nie posiadamy.

Nasycenie siebie miłością zrozumiemy dobrze tylko wówczas, gdy pojmiemy że nie mamy nasycać własnego ego aprobatą i podążać za własną egoistyczną wolą. Gdy rozpoznamy głos Tego Innego w nas, coraz bardziej utożsamiać się będziemy z tym cichym Istnieniem, zamiast z hałaśliwymi, zmiennymi, fałszywymi wyobrażeniami na swój temat. Coraz bardziej też dostosowywać będziemy nasze działanie do Woli Boga, którego usłyszymy w ciszy swojego wnętrza.

Wibracja 9 może nam się kojarzyć z 9 miesiącami ciąży a ta z narodzinami dziecka. Tym wewnętrznym dzieckiem jest w pewien sposób nasze ego. Z pomocą gnostycznego Światła, mamy stać się mądrym, odpowiedzialnym rodzicem, który swoją miłością rozświetli je i uzdrowi wszystkie jego rany, tak aby nasza osobowość mogła się przetransmutować.

Wrzesień, jako dziewiąty miesiąc ukazuje nam wszystkie aspekty nas samych, które nie znajdują się w harmonii i równowadze. W tym miesiącu wyjdą na światło dzienne wszystkie wewnętrzne konflikty, niedobory, programy walki, konkurencji, rywalizacji. Wypłyną po to, aby nakłonić nas do wzięcia odpowiedzialności za samego siebie, ktore jest rownoznaczne z roztoczeniem nad samym sobą opieki i pokochaniem samego siebie. Ale pokochaniem w oświecony Mądrością Źródła sposób. 

Wszystkie dni, miesiące i lata naznaczone wibracją 9, mają w sobie aspekt potężnego oczyszczania, a co się z tym wiąże –emocjonalnego bólu. Największe  czyszczenia mamy na polu relacji międzyludzkich, gdy widzimy jak nasza własna ignorancja jest przyczyną cierpienia naszego i  innych ludzi.  Inni  ukazują nam to, czego jeszcze w sobie nie uzdrowiliśmy i nie są to zazwyczaj przyjemne doświadczenia. 

Warto więc w takich chwilach wybaczać samemu sobie i drugiemu człowiekowi to, co jest jeszcze w nas niedoskonałe. Gdy wyrażamy wdzięczność komuś, sobie i Gnozie za wykreowanie dla nas doświadczenia, które umożliwia nasze uzdrawianie, przestajemy oceniać siebie i innych i przysparzać sobie dodatkowego bólu.  Warto też być w prawdzie wobec samego siebie i innych i przyznawać się do popełnionych błędów. 

Pewien duchowy nauczyciel rzekł kiedyś: „-gdy obwiniasz innych-śpisz, -gdy obwiniasz siebie- budzisz się, -gdy nie obwiniasz nikogo, jesteś oświecony”. Jest to bardzo głębokie spostrzeżenie. Poczucie winy i wstydu  to najbardziej toksyczne emocje ze wszystkich. Nie są nam one wcale potrzebne. Powodują bowiem nienawiść do samego siebie i brak szacunku. Rodzą potrzebę obwiniania innych. Potrzebna jest umiejętność brania odpowiedzialności za własne postępowanie, zauważanie swoich błędów i wyciąganie z nich wniosków. Jednak nie ma to nic wspólnego z poczuciem winy czy wstydu. Są to programy, które zostały stworzone po to, aby uczynić z nas niewolników, nad którymi można mieć emocjonalną władzę i którymi można manipulować.

Antidotum na poczucie winy czy wstydu jest WDZIĘCZNOŚĆ. Gdy dziękuję sobie za  to, że Boska Iskra we mnie wykreowała mi i innej osobie doświadczenie, dzięki któremu staję się bardziej oczyszczony, znika kwestia winy. Wina w nas wytwarza pewną próżnię i domaga się kary. Jest „matką” mechanizmu kata i ofiary a ten jest jak wiadomo, jednym z programów ego- osobowości.

Życie w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi to pozwalanie sobie na stopniowy proces rozwoju.
Krok za krokiem postępujemy ścieżką, nie wymagając od siebie ani za dużo, ani za mało. Gdy jesteśmy w stanie wczuć się w siebie i kochać siebie na każdym etapie rozwoju, przyciągamy do swojego świata ludzi, którzy nas też kochają. 

Dużo mówi się o tym, że mamy kochać wszystkich,  akceptować ich, nie odcinać się od nikogo. Taki jest wzniosły ideał i po transfiguracji jego realizacja jest  możliwa. Jest to ideał, do którego mamy dążyć i coraz bardziej udoskonalać się w kochaniu siebie i innych. Zdarzają się jednak ludzie obiektywnie toksyczni; tacy o programach wampirycznych, którzy sprawiają, że tracimy siły życiowe.

 Judith Orloff , psychiatra intuicyjny, opowiada w swojej książce o doświadczeniu z obserwowaniem roślin fotografowanych metodą Kirliana. Fotografowano świetlistą aurę wokół roślin i obserwowano, jak zmienia się ona pod wpływem kontaktu z różnymi ludźmi. Gdy przy danym kwiatku dłoń położyła osoba arogancka, napastliwa o wybujalym ego, światło wokół rośliny kurczyło się. Kwiat kulił się w sobie, wycofywał energię do środka. 

Skoro taki jest obiektywny wpływ niektórych osób na rośliny, to identyczny będzie na ludzi. I dopóki tak jest, nie mamy obowiązku zmuszać się do kontaktu z takim człowiekiem, ponieważ będzie to przejaw braku zdrowej miłości do samego siebie. Ważne tylko, aby nie oszukiwać siebie i nie unikać osób, z którymi mamy jakieś inne problemy, związane z naszym nieuzdrowionym cieniem. 

„Wszyscy wiedzą, że kropla łączy się z oceanem, ale niewielu wie, że ocean wnika w kroplę”. Póki żyjemy z ziemskiej duszy, z ego, jesteśmy odzwierciedleniem Matriksowej rzeczywistości, zakodowanej na prawo silniejszego, na walkę, konkurencję, rywalizacji ( niektóre nurty psychologii uznają skłonność do rywalizacji za coś pożądanego, będącego przejawem psychicznego zdrowia. ) Gdy jednak stajemy się oczyszczoną z programów ego, czystą jak łza perłą, wówczas jesteśmy Jednią z Oceanem Boskiej Miłości.

Energie września, energie 9-tego, 18-tego, 27- mego dnia każdego miesiąca, lata o numerologicznej wartości równej 9 (np. rok 2016- 2+0+1+6=9) ukazują nam poprzez niełatwe emocjonalne doświadczenia te aspekty w nas, które wymagają dostrojenia do Boskiej Harmonii, do muzyki sfer. 

Dziewięć jest wibracją odrzucania z naszej przestrzeni tego, co szkodzi całości  istnienia. Nasze życie przebiega według pewnych  cykli, które również są holograficzne. Siedem dni, tygodni, miesięcy, lat, dekad, wieków, etc. siejemy, by w ósmym dniu, tygodniu, miesiącu, roku zebrać plony a w dziewiątym doświadczyć odrzucenia tego, co niepotrzebne, oczyszczenia naszej przestrzeni z tego, co nam lub Całości nie służy. Im bardziej dostrojeni jesteśmy do rytmu Źródła, tym mniej bolesny okazuje się ten dziewiąty dzień, tydzień, miesiąc lub rok.

Możemy świadomie wykorzystać tę wiedzę i nie planować na dzień związany z wibracją 9, czyli np. 9, 18, 27 danego miesiąca, czy dzień, który po zsumowaniu wszystkich wibracji wchodzących w skład daty daje nam liczbę 9, żadnych ważnych spotkań z innymi ludźmi, ani rozpoczęcia jakichś nowych projektów, przedsięwzięć. Jest to bowiem czas najmniej korzystny energetycznie z możliwych.  Sprzyjają oczyszczaniu i dopełnianiu się pewnych cykli.

Wrzesień jest miesiącem, w którym po jesiennej równonocy, Światła zaczyna ubywać a my zanurzamy się w mrok własnej duszy. Jest to czas sprzyjający konfrontacji z własnym cieniem i otuleniu go światłem miłości i zrozumienia. 

W obecnej Erze Wodnika, człowiek ulega kosmicznej przemianie i zwiększa się zakres jego wibracji. „Nadchodząca era bedzie miala niezwykle korzystny i inspirujacy wplyw na artystow, szczególnie tych aktywnych w muzyce i malarstwie. Rozszerzenie widzialnego spektrum kolorow oraz znanej nam skali dzwiekow z siedmiu do dziewieciu, jest wlasciwe dla atmosferycznego przewrotu. Podczerwien i ultrafiolet stana sie widoczne. Rownoczesnie korespondujace z nimi dzwieki stana sie slyszalne, gdyz zarowno sluch jak i wzrok zostana rozszerzone. Nowa manifestacja formy w malarstwie przybliży nam to, co odlegle i bedzie mogla dzieki temu wywrzeć uwalniający wplyw.”

Powyższy cytat z ksiązki Jana van Rijckenborgha ukazuje jeszcze jeden aspekt związany z wibracją 9, jako symbolu człowieka doskonałego.

Gdy popatrzymy na graficzne przedstawienie tej cyfry, ujrzymy na górze koło (symbol Pełni, Pleromy) z którego spływa w dół światło. W taki sposób spływa na nas łaska Gnozy, która niczym lina ratunkowa rzucana jest nam, „synom marnotrawnym”, abyśmy mogli powrócić do Domu Ojca.

Żyjemy w świecie, który postrzegamy przez filtry własnego ego. Widzimy twardą materialną rzeczywistość, podczas gdy, jak to stwierdził brytyjski fizyk, Sir Arthur Eddington „Materia jest upiornie pustą przestrzenią”. Bardziej precyzyjnie można by powiedzieć, że pustą przestrzenią jest ona w 99,9999999 procentach!  (i znowu ta 9, która zdaje się być metaforą ciszy. Przez swoją zdolność odzwierciedlania może stać się kanwą rzeczywistości )

I na koniec kilka pomocnych cytatów:
"Aby być wolnym w tym świecie, musisz umrzeć dla świata" (Nisargadatta Maharaj)
"Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna" (Eckhart Tolle)

Mistrz Eckhart stwierdził, że Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie. Prawda ta staje się naszą rzeczywistością, szczególnie w dniach związanych z wibracją 9.
Gdy umiemy dostrzec w tym błogosławieństwo, a nie karę, poddajemy się temu i nie stawiamy oporu.

Nie sprzeciwiajcie się złu
W ogrodach Boskiej Miłości
Nie istnieje wszak nic
Ze słabej ludzkiej złości

Nie sprzeciwiajcie się złu
Z miłością wychodźcie naprzeciw
Bo Światło rozpuszcza mrok
Skuteczniej niż pełen zła sprzeciw

Nie sprzeciwiajcie się złu
Szukajcie łagodności
Rozświetlajcie swój mrok
W postawie pełnej czujności

Nie sprzeciwiajcie się złu
Bo to, co na zewnątrz widzicie
Jest wywróconym na wierzch
Wnętrza waszego odbiciem

Nie sprzeciwiajcie się złu
Świat uzdrawiajcie w sobie
Światłem otulcie swój mrok
By zło na zewnątrz uzdrowić

środa, 27 września 2017

EMOCJE A UCZUCIA NA GNOSTYCZNEJ ŚCIEŻCE


EMOCJE A UCZUCIA NA GNOSTYCZNEJ ŚCIEŻCE"Jesteś tutaj, ponieważ coś wiesz, coś, czego nie potrafisz wyjaśnić. A jednak czujesz to. Czujesz to przez całe twoje życie. Czujesz, że coś z tym światem
jest nie tak... Coś tu nie gra... To właśnie uczucie przywiodło cię do mnie. Czy wiesz o czym mówię?
- O Matriksie?"
Powyższy cytat z filmu "Matrix", będący fragmentem dialogu pomiędzy Morfeuszem a Neo, odnosi się do uczucia, które narodziło się w sercach
wielu z nas. Niektórzy noszą je w sobie odkąd pamiętają, u innych zadźwięczało w pewnym określonym momencie życia i sprawiło, że odtąd
nic już nie jest dla nich takie samo. To uczucie jest, charakterystyczną dla Ery Wodnika, falą o określonej częstotliwości, łączącą na wewnętrznym poziomie 
wszystkich tych, którzy przebudzili się do nowego postrzegania świata. To wewnętrzne połączenie znajduje odzwierciedlenie na zewnątrz. Sprawia ono, że dążymy do zbliżenia się z osobami, które czują podobnie do nas, ponieważ wiemy intuicyjnie, że to nas wzmacnia, że od tego wzrastamy.

"Czujesz, że coś z tym światem jest nie tak...Coś tu nie gra..." 
To intuicyjne przeczucie, ten zew, czy tęsknota, każe nam intensywnie poszukiwać odpowiedzi: "Czym jest Matrix?"
A to pytanie można wyrazić inaczej: "z jakich iluzji składa się więzienie, ktore niewoli mój umysł?"
"-Czujesz się w tej chwili pewny siebie, jak Alicja w Krainie Czarów, gdy stanęła przed króliczą jamą. Mogę to wyczytać w twoich oczach. Wyglądasz 
jak człowiek, który przyjmuje to, co widzi, licząc na to, że zaraz się zbudzi. To śmieszne, ale faktycznie jest to bliskie prawdy. "
Zwróćmy uwagę na fakt, że w przytoczonych cytatach mowa jest o UCZUCIACH. Intuicyjne przeczucie jest tym, co pojawia się jako pierwotny impuls, który rodzi myśl o tym, że coś z tym światem jest nie w porządku. Pierwsza nie jest myśl a właśnie to poruszenie, które czujemy w sercu, ten zew, który się rodzi, ta tęsknota za prawdą, to UCZUCIE. Dopiero jego POCHODNĄ jest myśl.
Niniejszy artykuł poświęcony jest roli odczuć i emocji w naszym życiu. Stanowią one bowiem nieocenione narzędzie na naszej duchowej ścieżce,
a jednak najczęściej nie potrafimy z nim pracować. Żyjemy w świecie, który gloryfikuje logiczny umysł, a co za tym idzie jego materialną siedzibę-
umieszczony w czaszce mózg.
Gdy popatrzymy na proces formowania się istoty ludzkiej w łonie matki, zauważymy, że organem, który kształtuje się jako pierwszy, nie jest jednak
mózg, a serce. Od zarania dziejów, serce opiewane było przez poetów jako siedziba wyższych uczuć, brama do Boga. Dla starożytnych cywilizacji, takich jak np. egipska czy chińska, było ono najważniejszym narządem w naszym ciele. Pomimo to tzw. trzeźwy naukowy umysł chce w nim widzieć jedynie
narzędzie pompujące krew. Poddani zostaliśmy systemowemu programowaniu, które wbrew wszelkim widocznym gołym okiem faktom, upatruje naszej Prawdziwej Istoty nie tam, gdzie trzeba. "Cogito ergo sum", myślę więc jestem, kartezjański system filozoficzny zdominował nasze postrzeganie rzeczywistości i wysunął na pierwszy plan intelektualny aspekt naszej egzystencji.
Matrix programuje nas i nagradza za logiczne, odarte z czucia, myślenie. Myślenie zostało sztucznie odcięte od odczuwania, umysł od serca. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w paradygmacie energii męskiej, który panował nam przez całe wieki. Energia żeńska i związany z nią aspekt czucia i intuicji,
znajdowała się od eonów lat w dyskryminacji, co spowodowało ogromne zbiorowe cierpienie zarówno mężczyzn jak i kobiet. To, co tłamsiliśmy od wieków, zarówno w sobie jak i w innych, poprzez chociażby karanie naszych dzieci za okazywanie emocji, jest teraz częścią naszego cienia, częscią nieświadomości zbiorowej a tym samym, częścią matriksowego oprogramowania, które nas więzi.Jak stwierdził O. Wilde "wszystko, co stłumiliśmy, nas truje". Potrzebujemy rozświetlić ten mrok. Potrzebujemy rozpoznać, kim jesteśmy i uznać wartość wewnętrznego bogactwa płynącego z odczuwania, które jest darem Wielkiej Matki, żeńskiego aspektu Boga.
Współczesne badania z zakresu neurobiologii i neurokardiologii wykazały, że obok mózgu czaszkowego, w naszym systemie znajdują się dwa inne mózgi: brzuszny i sercowy, którego impulsy są pierwotne względem tego pierwszego umysłu.
MÓZG BRZUSZNY
Współcześnie powstała nowa dziedzina wiedzy, zwana neurogastrologią, której badania wykazały, iż system nerwowy ulokowany w układzie pokarmowym ma olbrzymi wpływ na naszą psychikę. Komórki nerwowe, znajdujące się w brzuchu, zbudowane są identycznie jak te, które tworzą korę mózgową. Co więcej, okazuje się że 90 procent impulsów nerwowych prowadzi nerwem błędnym z układu pokarmowego do mózgu, a nie odwrotnie. Nasz mózg jest więc bombardowany informacjami z brzucha.
Brzuszny układ nerwowy, chociaż pracuje samodzielnie, pozostaje w ścisłym związku z mózgiem i spełnia w ciele rolę drugiego centrum dowodzenia: reaguje na stres, sprawdza stan bariery ochronnej organizmu przed mikrobami i podnosi alarm w przypadku zagrożeń.
Wbrew pozorom ten „drugi" mózg jest mózgiem pierwotnym w stosunku do mózgu znajdującego się w czaszce. To z tego miejsca płyną informacje, które potem przetwarza nasz mozg czaszkowy. Jakie praktyczne wnioski płyną dla nas z tej wiedzy, omówimy za moment. Najpierw jeszcze potrzeba poruszyć kilka innych istotnych kwestii.
Przede wszystkim trzeba napisać, że odkrycia współczesnej neurobiologii pokrywają się w dużej mierze z wiedzą gnostyczną, która znana była wtajemniczony od zarania dziejów. Jan Van Rijckenborgh dokładnie opisał w swoich książkach te trzy wyżej wymienione mózgi i nazwał je trzema świecznikami w ciele człowieka.
Mózg brzuszny nazwał on świecznikiem/ przybytkiem miednicy. To w niej, w szczególnym systemie śledziony i wątroby, znajduje się jądro naszej ziemskiej osobowości, której inna nazwa to "istota pożądań." Osobowość ta zarządza świadomością, która znajduje się w systemie mózgowo- rdzeniowym.
Poprzez system nerwowy i krew, te dwa ośrodki (brzuch i głowa) komunikują się ze sobą. Zarządcą całego tego systemu jest, jak już wspomnieliśmy, zamknięte w śledzionie jądro naszej istoty "ja". 
Ta istota, nasze ego, uwarunkowana jest programami mentalnymi, które wpisane są w naszą krew. Te programy mentalne to wszystkie iluzje, którymi żyjemy. Utworzyła się z nich egregoryczna świadomość, którą uznajemy za samych siebie. Programy, które ją tworzą są pochodną:
-przeświadczeń naszych rodziców
-systemu wychowawczo-edukacyjnego, który nas ukształtował
-zapisów karmicznych, które zostały w nas odciśnięte poprzez wpływ gwiazd w momencie urodzenia
-zapisów płynących z numerologii
-genów, czyli programów charakterystycznych dla linii krwi, dla rodu, z którego się wywodzimy.
-wszystkich myśli, które usłyszeliśmy na swój temat od innych
-doświadczeń, na podstawie których uformowaliśmy swój obraz siebie
Składająca się głównie z wody krew, jest jednym z pięciu materialnych nośników naszej ziemskiej duszy, naszego ego, ktorego nie możemy mylić z boską duszą.
Jak już wspomnieliśmy, siedzibą ziemskiej duszy- istoty pożądań, jest śledziona. (Wątroba też odgrywa tu rolę, ale nie piszemy na razie o tym, żeby
nie komplikować opisu.) 
Istota pożądań odżywia się siłami eterycznymi, dzięki którym żyje i kontroluje cały system cielesny. Działa ona w ten sposób, że pobudza mózg poprzez impulsy nerwowe do określonej aktywności mentalnej. Mózg wytwarza dla niej myśli/ etery o szczególnej częstotliwości, które wypełniają całą przestrzeń wokół naszego fizycznego ciała. Gdy nie jesteśmy uważni, nasze "pole oddechu" zanieczyszczone zostaje iluzorycznymi przekonaniami, myślami o niskich wibracjach, które wchodzą w rezonans i łączą się z podobnymi myślami, wytworzonymi przez innych ludzi.
To wzmacnia nasze ego, odżywia je i może powodować, że rośnie ono w siłę i staje się coraz bardziej utwierdzone w swojej mocy. Tak wzmacnia się nasza
fałszywa jaźń, iluzoryczna tożsamość, którą uważamy za samych siebie.
System, w którym żyjemy wmawia nam, że pożądaną rzeczą jest posiadanie silnej osobowości. Im więcej bowiem energii posiada ego, tym więcej jesteśmy w stanie pozyskać dla siebie w świecie, w którym panuje "prawo silniejszego". Istota pożądań, gdy znajdujemy się w stanie wzburzenia, potrafi np. wykroczyć poza nasze ciało fizyczne i zaatakować energetycznie osobę, którą uważa za wroga. W ten sposób może obrabować kogoś z energii.
Wiemy jednak, że ego- osobowość nie jest naszą prawdziwą naturą a więzieniem fałszywych przekonań, które są przyczyną cierpienia. 
Jej siedziba- śledziona i wątroba to gruczoły dokrewne, związane z drugą i trzecią czakrą. Te dwie przestrzenie energetyczne odpowiadają w naszym ciele
odpowiednio za: relacje międzyludzkie i emocje.
Czym jest emocja? Emocję można wytłumaczyć poprzez analizę angielskiego słowa: "e- motion", czyli energia wprawiona w ruch, albo ego wprawione w ruch.
(Literze "e" w numerologii odpowiada cyfra 5, która przypisana jest m.in. duszy., zarówno ziemskiej jak i boskiej) 
W interakcję ze światem zewnętrznym wchodzimy przede wszystkim
poprzez ego- osobowość. I to ona pierwsza, przez przestrzeń brzucha, odbiera i reaguje emocjami na impulsy, które uważa za zagrażające dla siebie.
Dlatego w stresie, ściska nas w dołku, lub czujemy motyle w brzuchu; agresja z kolei płynie z przestrzeni drugiej czakry i ma związek z energią seksualną.
Emocje są wspaniałym narzędziem ułatwiającym samozpoznanie. Poprzez obserwowanie siebie w momentach wzburzenia, poznajemy mentalne programy, w których jesteśmy uwięzieni. Dzięki współpracy z gnostycznym światłem, możemy je świadomie rozpuszczać. 
Emocja może być również informacją, że nasza przestrzeń została naruszona. Dzięki temu, że czujemy, możemy rozpoznać, że ktoś ma wobec nas wrogie zamiary i odpowiednio zadziałać.
Kwestia emocji jest niełatwa. Nauczeni jesteśmy bowiem, że okazywanie ich nie jest dobre. Zostaliśmy poddani systemowi wychowawczemu, który karał nas za
ujawnianie złości czy agresji. Wiadomo, że wyładowywanie czy odreagowywanie na kimś swojego gniewu jest czymś destrukcyjnym, związanym z energetycznym wampiryzmem. Dlatego warto jest pracować ze swoimi programami mentalnymi, ponieważ w miarę ich rozpuszczania, coraz mniej w nas tzw. negatywnych energii.
Nie warto jednak zaprzeczać swoim emocjom ani ich tłumić. Nie są one same w sobie bowiem niczym złym. Mamy do nich prawo, jako ludzie. Są one narzędziem, które ułatwia nam poruszanie się w tej naszej ludzkiej dżungli. I są one niezbędne w procesie alchemicznej przemiany. Jak napisał Jung: "Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez udziału emocji." Emocje są tym, co łączy nas z prawdą naszego wnętrza, są kluczem do poznania swojego oprogramowania oraz swoich ran. Dzięki emocjom rozświetlamy własny mrok.
Chronią nas one również przed uległością. Czasami mylimy uduchowienie i akceptację rzeczywistości z pozwalaniem, by ktoś "wchodził nam na głowę".
Gdy mamy kontakt z własnymi emocjami, odczujemy gniew lub wewnętrzny sprzeciw w sytuacji pogwałcenia zasad związanych z wzajemnym szacunkiem czy miłością. Stanowczość w takich wypadkach nie jest niczym złym. Jest wręcz pożądana, nie dopuszcza bowiem do mnożenia się iluzji; jest ochroną Prawdy.
Program uległości wzmacniany jest często u osób uduchowionych poprzez niewłaściwie zrozumiany aspekt zasady energetycznego lustra. Zasada lustra
energetycznego mówi o tym, że to, co nas denerwuje w innych, mamy w sobie. Bardzo często więc, gdy próbujemy rozmawiać z daną osobą o jej zachowaniu, które uważamy za destrukcyjne dla nas, słyszymy w odpowiedzi, "skoro to widzisz, masz to w sobie, więc zajmij się sobą". Taka postawa jest ogromną blokadą komunikacji.
Reguła lustra energetycznego nie zawsze działa na zasadzie: "jeden do jednego". To po pierwsze. Zasada lustra na zasadzie
jeden do jednego oznacza, że jeżeli na przykład Jan Kowalski 
obraża mnie wyzwiskami, to znaczy, że ja też jego lub innych obrażam wyzwiskami w tym samym stopniu. W tym przypadku może tak być, że w pewnych szczególnych okolicznościach zdarza mi się tak robić i dlatego wraca to do mnie zwielokrotnione. I wówczas mam prawo zwrócić Kowalskiemu uwagę, a w swoim zakresie popracować nad swoją negatywną skłonnością, żeby ją zupełnie wyeliminować.
Po drugie, bywa że jakiś aspekt danego zachowania przejawiamy w szczególnych sytuacjach, ale nie dokładnie ten sam. Czyli na przykład, Kowalski mnie wyzywa. Szukam w sobie tego aspektu i stwierdzam, że przecież ja nigdy nie wyzywam nikogo, dlaczego więc mnie to spotyka. I przychodzi moment, że łapię się na tym,iż oceniam mocnymi słowami jakąś sytuację, w której się znajduję.
Po trzecie, inni traktują nas tak, jak my traktujemy samych siebie. Jest to podświadoma reakcja jednego człowieka na skryte w cieniu programy drugiego człowieka. Ego reaguje na programy drugiego ego. Czyli, jeżeli Kowalski mnie wyzywa, to niekoniecznie oznacza, że ja wyzywam Kowalskiego lub innych, ale mogę ubliżać w myślach samemu sobie i Kowalski mi to ukazuje.
Umiejętność odczuwania i asertywnej komunikacji tego, co czujemy, jest naszym bogactwem. Często jednak nie ujawniamy innym, tego, co nas rani.
Są bowiem ludzie, którzy poczytają nam takie informacje za słabość i wykorzystają przeciw nam. Nauczyliśmy się więc dobrze maskować i dlatego tyle między nami fałszu, zakłamania, wzajemnego niezrozumienia. "Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: 
jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie." Dobrze by było, żeby te nasze wzajemne spotkania, powodowały zmiany na lepsze. Ale do tego konieczna jest wola bycia w Prawdzie o samym sobie, nawet jeśli ta nie jest dla nas przyjemna.
MÓZG SERCOWY
Do tej pory cały czas poruszaliśmy się w przestrzeni drugiej i trzeciej czakry, odpowiedzialnych za dualny świat trzeciego wymiaru, ktory jest naszą wspólną 
rzeczywistością. Z dobrych emocji płyną dobre uczynki, ze złych- złe. "Po tej stronie zaslony dobro i zlo zmieszane sa we krwi i obie te sily pozostaja aktywne 
w nas wszystkich, czy to pozytywnie czy negatywnie. Naromiast po drugiej stronie, po odłożeniu ciala materialnego i materialnej duszy krwi, dobro i zło 
są egzystencjalnie rozdzielone, jakby "zamrożone", choć utrzymują się nawzajem jako bieguny przeciwne. Jednakże, bez względu na to, czy istniejemy w ciele po tej stronie, czy poza ciałem po tamtej stronie, to jesteśmy i pozostajemy z tego dialektycznego ładu natury; pozostajemy przywiązani do kola narodzin i śmierci",jak napisał Jan Van Rijckenborgh w swej książce "Wielki Przewrót". I dalej: "jeśli człowiek nie podda się całkowitej duchowej rewolucji, to jak wszyscy inni, pozostanie związany z Ziemią, pomimo swych deklaracji dobroci, miłości i przyjaźni. Jest to związane z tym, ze człowiek posiada cień i utrzymuje go, tak jak utrzymuje samego siebie."
Nasze serce to przestrzeń czwartej czakry. Znajduje się ono pomiędzy splotem słonecznym, który jest siedzibą istoty pożądań a głową, która wraz z rdzeniem kręgowym jest siedzibą świadomości. Z jednej strony wszystkie fluidy świadomości przepływają z przybytku głowy za pośrednictwem rdzenia przedłużonego do serca, gdzie zostają przyjęte. Z drugiej strony także osobowość w splocie słonecznym, wysyła w górę, ku sercu, również pewną ilość sił. Za pośrednictwem wątroby i śledziony do przybytku serca zostaje przekazany astralny i eteryczny stan człowieka.
"Ujrzyjcie tę sytuację wyraźnie: trzy świeczniki głowy, serca i splotu słonecznego współpracują ze sobą, przy czym świecznik serca zajmuje pozycję centralną. Jest on odżywiany przez przybytek głowy i przez przybytek miednicy; przez przybytek głowy bezpośrednimi fluidami świadomości, a przez przybytek miednicy wszystkimi wpływami astralnymi i eterycznymi obecnymi w mikrokosmosie, które grały ważną rolę w przeszłości człowieka. Poza tym serce przyjmuje, w wielu przypadkach, bezpośrednie promieniowania z centralnego serca mikrokosmosu, z domeny róży.
Tak więc serce zajmuje w systemie człowieka rzeczywiście centralne miejsce. W sercu spotyka się wiele wpływów, impulsów i promieniowań. Zostają tam one zmieszane i transmutowane w fundamentalne nastawienie umysłu. Owo nastawienie umysłu posiada ze swej strony także zdolność wypromieniowywania."
Dopóki nie dostąpimy wzniesienia przez Światło Gnozy, operujemy w polu częstotliwości trzeciej czakry. Nasza czakra serca i wyższe, pozostaje wówczas w dużym stopniu zamknięta i podporządkowana ego- osobowości. Pojawiają się jednak i impulsy czyste, piękne, pochodzące z Iskry Ducha. 
Gdy coraz bardziej dopuszczamy w naszym życiu do głosu impulsy płynące z Iskry Ducha, przybytek Serca stopniowo uwalnia się od ziemskich pragnień i jedynym pożądaniem, jedyną pasją, staje się z czasem dążenie do Boga. Gdy Serce jest wypełnione Świętą Wolą podążania ścieżką Prawdy i Miłości, zaczyna się magiczny proces gnostycznej przemiany.
Znakiem obecnych, niezwykłych czasów, jest fakt, że świat nauki zaczyna potwierdzać swoimi metodami prawdy, które mędrcy głosili od dawien dawna.
Współczesna nauka odkryła, że nasz mózg zawiera „miliony maleńkich magnetycznych cząstek”, zwanych magnetytami. Owe cząstki wiążą nas, tak jak i inne zwierzęta i uzależniają od magnetycznego pola Ziemi. Wspomniany związek niesie ze sobą olbrzymie konsekwencje. Każda zmiana w polu magnetycznym Ziemi, powoduje zmianę w naszej świadomości.
Obecnie, nasza planeta bombardowana jest potężną energią ze Źródła. Światło to wpływa na podwyższenie wibracji pola magnetycznego Ziemi, dzięki czemu
rozpuszczają się nasze mentalne programy. 
Zmiany pola magnetyczne mają potężny wpływ na nasz układ nerwowy, układ immunologiczny, a także naszą percepcję przestrzeni, CZASU (np. poczucie, że czas przyspieszył), marzeń, a nawet samej rzeczywistości.
Współczesna nauka odkryła również to, co nauki gnostyczne wiedziały od dawna, mianowicie fakt, że ludzkie serce generuje najsilniejsze pole magnetyczne w ciele, prawie 5000 razy mocniejsze niż mózgu. Nasze serce ma moc komunikowania się poprzez uczucia z polem magnetycznym Ziemi.
Oddziałująca na iskrę Ducha w sercu siła Gnozy, dostraja nas do pozaziemskiego pola magnetycznego i uwalnia stopniowo świadomość od ziemskiego pola magnetycznego. Dzięki temu następuje proces transfiguracji, związany z odbudowaniem z praatomu w sercu pierwotnej, boskiej duszy.
Oczyszczone Światłem Gnozy serce, przestaje być podporządkowane emocjom, myślom i pożądaniom trzeciej czakry i staje się świątynią Intuicji, Wyższych Uczuć i głębokiej wiedzy uzyskanej dzięki umiejętności odczuwania, która wpływa na formowanie się nowej zdolności myślenia.
Badania prowadzone przez Instytut Matematyki Serca wykazały, że gdy wystarczająco duża część populacji Ziemi skupi się na określonym uczuciu w tym samym czasie, to takie skupienie powoduje zmiany w polu magnetycznym i wpływa na część planet, które funkcjonują w tym samym zakresie częstotliwości, co to uczucie.

Związek jest taki: zmiana sposobu, w jaki czujemy się w stosunku do siebie samych i do naszego świata, może wpłynąć na sam świat. Jeśli zmiana jest pozytywna,to skutek uczuć, które z tego wynikają, również powinien być pozytywny. Wiadome jest, że taka zmiana tworzy spójność pomiędzy sercem a mózgiem i teraz wydaje się, że skutek rozciąga się na pola, które podtrzymują życie na naszej planecie. Używając słów badaczy HeartMath: „Wyregulowanie emocji stanowi następną granicę w ludzkiej ewolucji”.
Najwyższą energią w naszym świecie jest energia miłości. Płynące z przetransfigurowanego serca uczucie, jest siłą, którą możemy określić jako Złoty Środek.Wykracza ona poza dualne istnienie, łączy dobro i zło, a także wszelkie inne przeciwieństwa w jeden, niepodzielny strumień.
Nasz upadek w dualizm i świat materii, wiązał się z utratą równowagi pomiędzy energią żeńską a męską. Był obrazem oddzielenia się serca od głowy.
Ta nierównowaga spowodowała potężne cierpienie i uwięzienie w iluzji i ignorancji. Gdy poddajemy się procesowi rozpuszczania naszego ego, energia
Serca łączy w jedną całość dobro i zło, to co męskie i to co żeńskie, to co prawe i to, co lewe.
Logosem naszej planety jest świadomość chrystusowa. Mało kto wie, że pierwotne znaczenie greckiego "logos" to nie "słowo" a "proporcja".
Możemy poczuć, że LOGOS to zasada, miara, wibracja, częstotliwość, której osiagnięcie powoduje, że wszystko na powrót znajduje się w harmonii i równowadze.
Człowiek, który zrealizuje świadomość chrystusową, staje się Synem Człowieczym, czyli pierwotnym, pochodzącym od Źródła mikrokosmosem, który stanowi odzwierciedlenie Świętego Świata Pierwotnej Ziemi. Taki mikrokosmos może powrócić do Domu, z którego pochodzi, bez obaw o to, że potężne częstotliwości Światła rozsadzą go na gwiezdny proch.
Na początku ścieżki, emocje są naszym przewodnikiem. Im dalej postępujemy na gnostycznej ścieżce przemiany, tym mniej w nas emocji a więcej odczuć. Język emocji rozmawia z matrycą tego świata. Język uczuć dostraja nas do Boskiej Matrycy. Dlatego potrzebujemy dostroić się do Bezwarunkowej Miłości, aby serce połączyć z myśleniem, tak aby mogło odtworzyć się nasze pierwotne ciało mentalne wolne od myślowego hałasu, chaosu, uprzedzeń i zaciemnień.
Wówczas staniemy się Manasem, pierwotnym "myślicielem", który myśli sercem i czuje głową.
Czucie, Intuicja, to potężna Moc Wielkiej Matki, zaklęta w naszych sercach. To mitologiczna Izyda, która łączy w jedną całość pokawałkowane przez umysł
ciało Ozyrysa, który jest archetypem Pierwotnej Jedni Ducha.
Bardzo potężnym narzędziem, które możemy zastosować na naszej codziennej ścieżce jest energia wdzięczności. Jest ona alchemią rzeczywistości, która dostraja nas do Światła Gnozy. Jeżeli potrafimy dziękować w równym stopniu za ból jak i za przyjemność, wykraczamy poza dualne przejawianie się. Wdzięczność za pełne cierpienia doświadczenie, ułatwia nam przetrwanie trudnych chwil. Wdzięczność to energia o bardzo wysokich wibracjach, która dostraja nas do synchronicznych zjawisk i wnosi do naszego życia coraz więcej Światła. Gdy umiemy widzieć, co mamy, zamiast skupiać się na braku, uwalniamy się od pożądań naszego ego.
Ciekawa jest przypowieść o Buddzie i bandycie. Pewnego dnia napadł na Buddę bandyta i chciał mu odebrać życie. Budda poprosił, by bandyta
zanim zada mu śmierć, spełnił jedno jego życzenie. Morderca zgodził się. Budda wskazał mu gałąź pobliskiego drzewa i poprosił, aby ten ją odciął. Gdy jego prośba została spełniona, Budda przyłożył gałąź z powrotem do drzewa i powiedział: - a teraz spraw, aby ta gałąź znowu stała się organiczną częścią drzewa.

Gdy bandyta nie potrafił tego zrobić, Budda rzekł: 
- nie jest mocny człowiek, który umie niszczyć i zadawać śmierć. Mocny jest ten, który potrafi tworzyć i dawać życie.
Na razie potrafimy naszymi umysłami i związannymi z nimi emocjami, dzielić wszystko na kawałki, odcinać się od siebie nawzajem, ćwiartować prawdę. 
Gdy w naszym sercu aktywna staje się Zasada Matki, Marii, Izydy, Wielkiej Bo


gini, nasze serce rodzi nową istotę, nową duszę, a my stajemy się na powrót gałązką Drzewa Życia.
I na koniec słowa nauczyciela duchowego Bashara. Nie identyfikujemy się ze wszystkimi jego naukami, ale przytoczony poniżej cytat, jest bardzo trafny:

"Pamiętajcie, każdy z was jest we własnej bańce, niezależnie od większej bańki. Wszyscy poruszacie się w swoim tempie, ze swoją szybkością. To wy określacie prędkość, która wynika z wyborów, których dokonujecie. To wszystko, na czym musicie się skupić. Pamiętajcie proszę, poprzez „przeżywanie” swojego życia, działacie jako żywy przykład, który inni obserwują, i mogą wybrać – jeśli tego pragną – dopasowanie się do waszych częstotliwości.Tak więc, w tym sensie, dzielicie się tym z innymi poprzez bycie sobą, ponieważ zaczynacie – nazwijmy to w ten sposób – zarażać, infekować. Wasza wibracja promieniuje! Wasze serce posiada inteligencję i w rzeczywistości ono komunikuje się z każdym innym sercem, dosłownie, elektromagnetycznie. Wszystkie wasze serca w tym momencie dosłownie rozmawiają jedno z drugim. 

Ja tego nie wymyślam, to nie jest tylko filozoficzna koncepcja, czy eufemizm czy przenośnia, wasze serca właśnie teraz rozmawiają ze sobą, poprzez elektromagnetyczne impulsy. Siedzicie każdy w każdym, zanurzeni wzajemnie w swoich rozciągających się bańkach serc. Posłuchajcie tego, pomyślcie o tym. Wyobraźcie to sobie, dajcie temu energię, a zobaczycie, jak cały czas oddziałujecie. Każde pojedyncze uderzenie serca wysyła elektromagnetyczną, dookólną, kulistą bańkę z prędkością światła, impuls elektromagnetyczny, 1863000 mil na sekundę, czyli prawie natychmiast. Każda pojedyncza bańka pulsuje dookoła i na wskroś całej planety z każdej istoty. Jesteście 

wzajemnie zanurzeni w swoich uderzeniach serc.”
Oby więc były te nasze serca oczyszczone mocą woli, która dostraja nas do uwalniającego Gnostycznego Światła. Gdy połączymy się w ten sposób w Wielkim Dziele, powrócimy do Królestwa, które nie z tego jest świata.
Ręce Duszy

 Ręce Duszy Emilia Wróblewska - Ćwiek (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Logon) Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w gó...