czwartek, 29 grudnia 2016

Czego nauczyć nas miał ROK 2016 i jaki potencjał niesie nam ROK 2017.Czego nauczyć nas miał ROK 2016 i jaki potencjał niesie nam ROK 2017.


Mamy za sobą rok 2016, który dla większości z nas był niełatwym, pełnym wyzwań czasem. Znajdował się on bowiem pod patronatem liczby 9 (2+0+1+6=9). Dziewiątka jest wibracją miłości uniwersalnej, jest liczbą doskonałej ludzkości, boskiej harmonii i jedności. Po tym, co zostało przed chwilą powiedziane można by się spodziewać, że rok ten powinien być czasem pełnym błogości, w którym wygrzewamy się w cieple bezwarunkowej miłości, opływamy we wszelkie dobra jak pączki w maśle, cieszymy się bliskością przyjaciół i rodziny; słowem- jest nam łatwo, miło i przyjemnie. Nic bardziej błędnego.

Jest bowiem Dziewiątka również wibracją zwiastującą zakończenie pewnego cyklu, jego zwieńczenie i podsumowanie, które objawia się wielkim oczyszczaniem. To w tym czasie (w dziewiątym roku) dokonuje się duchowy przegląd minionych ośmiu lat. Wszystko to, czego dokonaliśmy od początków stycznia 2008 roku do konca grudnia 2016 uległo energetycznemu podsumowaniu, aby dokonać dzieła oddzielenia zasianych przez nas dobrych ziaren  od plew. Wszystko to, co nie zostało zbudowane na fundamentach miłości, prawdy i sprawiedliwości; wszystko to, co nie służy  już dłużej naszemu rozwojowi, runęło jak domek z kart, rozpadło się, niosąc nam większe lub mniejsze cierpienie, ból, gorycz, rozczarowanie, poczucie straty. Jeśli jednak potrafiliśmy objąć sercem to, co nam się wydarzyło, dostrzegliśmy w wypadkach minionego roku „palec boży”, ukryte błogosławieństwo, prezent, szansę na rozpoczęcie nowego etapu, bez zbędnego balastu utworzonego z tego, co już nie sprzyja naszemu rozwojowi.


To, co nasze ego uznaje za właściwe dla nas i czego się trzyma z całych sił, zapierając się rękami i nogami nie zawsze jest tym, co zgodne jest z Uniwersalną Milością, Sprawiedliwością, Prawdą, Jednością. Dziewiątka obnaży i oczyści  każdą fałszywie brzmiącą nutę w pieśni naszego życia.


Miniony rok był tym bardziej czyszczący, że wspomagała go liczba 16/7. Jest ona w Tarocie przypisana karcie Wieży i zwiastuje Katastrofę a w numerologii jest symbolem karmicznego długu rodziny. Znaczenie tej wibracji odnosi się do zburzenia złudzeń ludzkiego ego i rozwiania jego snów o potędze.

Szesnastkę tworzą dwie liczby: 1 i 6, które w połączeniu dążą do siódemki. Jedynka jest liczbą zarówno Boskiej Jedni, Jedynego Boga jak i ludzkiego ego ( I go), które samowolnie opuszcza Boga,  Szósty Eon Pleromy (Boskiej Pełni ), aby  realizować swój raj na Ziemi, swój porządek i ład, swoją harmonię. Ponieważ  oddziela się od Boga, traci połączenie z Boską Miłością,  Boską Matrycą i wpada w pajęczą sieć Matrixa, heksagonalną geometrię.  Opuszcza Boga, który jest Czystym Dobrem i tylko Dobrem na rzecz poznania niższego Boga, który jest Dobry i Zły w równowadze. 

Popada w dualny świat, który ma to do siebie, że nigdy nie będzie tylko dobry.   Każde dobro zmieni się tu w zło a każde zło w dobro.  Ta ciągła przemiana jest zasadą tego świata i dlatego mędrzec nie będzie się starał zmienić natury tej rzec
zywistości metodami  i narzędziami humanistycznymi, religijnymi, politycznymi, finansowymi, etc. tylko będzie robił wszystko aby zwrócić się ku Pierwotnemu Bogu, ku Źródłu, ku Boskiej Matrycy


16 niesie nam Poznanie, że wszystkie ludzkie, zakorzenione w ego działania, obrócą się wniwecz. Wszystkie ambicje, chęć doskonalenia się dla własnej chwały, chciwości, lub wedle własnych pomysłów, które nie są dostrojone do Źródła, zaprowadzą nas na manowce i spowodują wypalenie.
Szóstka to liczba emocji- ukazuje nam niszczącą moc wprawionej w ruch  energii splotu słonecznego. Szóstka to liczba heksagonalnej geometrii słowa, kreowanej przez człowieka. Nasze słowa mogą tworzyć i niszczyć. Jeśli nie służą Najwyższemu Bogu, tworzą nam świat iluzji- Matrix, który predzej czy później zostanie zburzony przez Boskie Harmonizujące Siły.

Połączenie jedynki i szóstki to ludzkie ego, które odchodzi od Boga aby realizować własne ambicje; to również ego, które odchodzi od rodziny, zaniedbuje swoje obowiązki względem podopiecznych, aby realizować własne, wybujałe plany. Poświęca miłość na rzecz ambicji. Wszystko to prowadzi je do symbolizowanej przez siódemkę, samotności, alienacji, smutku, izolacji, depresji.  Jest jednak w 16 zawarty plan ratunkowy, bowiem tak jak ludzkie ego (1) odeszło od Boskiej Całości, Miłości, Praw, Pełni, Pleromy (6) tak może i powrócić, jak biblijny syn marnotrawny, który po odwróceniu się od Boga tak dostał w kość, że poznał iż tylko w Bogu- Czystej Dobroci, znajduje się jego wyzwolenie, spełnienie, błogość, miłość. Powraca do Siedmioducha, dostraja się do Boskiego Oddechu.

Takie to energie panowały nam w minionym roku 2016. Obfitował on więc w bolesne rozstania, straty, frustracje, konflikty, ciężkie, emocjonalne przeżycia. Problemy zdrowotne ukazywały nam symbolicznie, jakie sfery naszej egzystencji  "kuleją".  Ludzie i życiowe płaszczyzny,które już z nami wibracyjnie nie rezonowały, odeszły z naszej przestrzeni i należy się z tego tylko cieszyć.  Mamy bowiem szansę zbudować swoje życie od nowa, w oparciu o Boskie Prawa, Boską Miłość, Jedność, Prawdę.

Nadchodzący 2017 Rok niesie z sobą potężny potencjał, umożliwiający dostrojenie się do Jedynego Boga, Źródła Wszystkiego, co Istnieje. Cyfry wchodzące w skład tego czasu dają po zsumowaniu i zastosowaniu numerologicznej redukcji wibrację 1 z 19, wspartą o emanację liczby 17.
Oznacza to, że będziemy odbudowywać, reorganizować te dziedziny naszego życia, które rozpadły się w minionym roku. Dobrze by było, gdybyśmy dostrzegli, gdzie popełniliśmy błędy i wyciągnęli wnioski z doświadczeń . Zasilać nas w tym będzie 17, która po redukcji daje nam ósemkę- symbol Prawa Przyczyny i Skutku.

Jedynka daje nam szansę na potężny Rozwój. Jeżeli postaramy się, by ziarna, nasiona, które posiejemy zaczerpnąć z Boskiego Spichlerza Miłości, Sprawiedliwości, Prawdy, wydadzą one bujny plon; „po owocach je poznacie”. Przyjrzyjmy się więc  swojemu życiu i sprawdźmy, jaka dziedzina wymaga ulepszenia, dostrojenia do Boskiego Planu; na jakiej płaszczyźnie pozostajemy w stagnacji. Wibracje obecnego roku można porównać do wiatru który dmie w nasze żagle, do światła słonecznego, które grzeje nas swoim ciepłem dodając otuchy i pewności siebie, do czystej wody , która zaspokaja nasze pragnienie i niesie z sobą inspirację.
Człowiek, ludzkość znajduje się teraz pod wpływem Jedynki , która patronuje przywódcom i  pionierom; pomaga przecierać szlaki, wytyczać nowe ścieżki, znajdować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, realizować śmiałe plany. Jedynka, która jest wibracją 2017 roku, pomaga więc zrobić człowiekowi pierwszy krok na nowej drodze życia i jednocześnie konfrontuje go z tym, co dotychczas dokonał, uświadamiając mu jego stwórczą moc.

Pamiętajmy o potężnym narzędziu stwórczym, jakim dysponujemy. Jest nim nasza mentalność- nasze myśli. Wszystko, co myślimy, wypowiadamy materializuje się i przyciąga do nas podobnie wibrujące energie. To, co zasiewamy wraca do nas zwielokrotnione.  To, na czym skupiamy uwagę, wzrasta. Jesteśmy kowalami własnego losu.  Jeżeli czegoś chcemy , przyciągamy to do siebie poprzez  obsesyjne skupianie myśli na tym, tworzenie  mentalnych obrazów,  wytwarzanie uczucia, że już daną rzecz osiągnęliśmy. Musimy pamiętać przy tym o trzech zasadach:

1)      Uważaj na to, czego sobie życzysz
2)      Zasada OPT
3)      Podświadomość nie ma poczucia humoru.

Pierwsza zasada dotyczy przyjrzenia się naszym pożądaniom, zachciankom, marzeniom. Czy to, czego chcę służyć ma mojemu ego (sława, bogactwo, kariera, etc), czy drodze powrotnej do Boga? Czy to, czego chcę, służy najwyższemu dobru wszystkich zainteresowanych? Czy to, czego chcę  zakorzenione jest w Miłości, Prawdzie, Sprawiedliwości? Czy jest realizacją Potrzeby czy płynącego od ego Pragnienia? Pamiętajmy, że najwyższej wibrującą energią wyemitowaną przez naszą wolę, jest  pragnienie Powrotu do Boga, Tęsknota za Źródłem.

Ta wstępna refleksja, pomoże nam uniknąć cierpienia w przyszłości. Nie dajmy się bowiem porwać bezrefleksyjnie euforycznym prądom, sprzyjającym wiatrom energii tego roku. Pamiętajmy, że po nim nadejdzie nowy rok, który ostudzi nieco nasz zapał i dokona bolesnych cięć, burząc wszystko to, co było „radosną twórczością” ego-osobowości. Kolejny rok 2018, ma bowiem znowu dziewiątkę w sobie (18- 1+8=9), która ukaże nam biegun cienia i iluzoryczność  dążeń, nie zmierzających w kierunku Boga.

Druga Zasada OPT, związana jest z afirmacjami, które wypowiadamy lub piszemy aby dostroić swoje życie do Boskiego Planu. Muszą być one O-sobiste, czyli  zawierać nasze imię i nazwisko. Powinny się więc rozpoczynać od: „Ja, imię i nazwisko i dalsza część afirmacji…

Druga sprawa, zdanie powinno być P-ozytywne,  czyli wolne od negacji. Duchowy świat nie zna bowiem braku. W duchowym świecie wszystko JEST. Jeżeli więc wypowiadamy afirmację, np. „nie jestem już chory”, nasza podświadomość i energie wszechświata odbierają informację : „jestem już chory”. Prawidłowe jest tu użycie zdania: „Ja, Jan Nowak, jestem zdrowy”. Afirmacje muszą być również wypowiadane/ pisane w czasie teraźniejszym, czyli jakby dane zjawisko już było częścią naszego życia . Zatem nieprawidłowa wersja afirmacji to : „Ja Jan Nowak będę zdrowy”.

Trzecia zasada dotyczy faktu, że nasza podświadomość nie zna poczucia humoru i jeśli na przykład żartujemy sobie z siebie mówiąc: „ale ze mnie stary dureń” , odczujemy konsekwencje tych żartów na własnej skórze, ponieważ kreujemy sobie w ten sposób sytuację, w której faktycznie tak się poczujemy lub zachowamy . Jeżeli zaś często w ten deseń będziemy żartować, staniemy się faktycznie niemłodym nie-mędrcem ;).

Warto jeszcze przypomnieć metodę kreowania rzeczywistości opracowaną przez Ewę May. Poniżej zamieszczam fragment artykułu uzdrowicielki, który ukazał się w czasopiśmie”Nieznany Świat”  pod tytułem „Boska Matryca Światła”. Fragment dotyczy sposobu komunikacji z Boską Matrycą, który umożliwia nam skuteczną realizację naszych marzeń:

Komunikacja z Boską Matrycą Światła
Aby skontkatować się z Boską Matrycą Światła, z Boskim Duchem, czującym nas, słyszącym i spełniającym nasze życzenia, prośby i marzenia, należy spełnić kilka warunków.
Po wielu studiach na ten temat i praktykowaniu kluczy kreacji przekonałam się jak proste są mechanizmy funkcjonowania Boskiej Matrycy, komunikowania się z nią i odzwierciedlania naszych modlitw, próśb i intencji.


Oto 9 kroków komunikacji z Boską Matrycą Światła:

1.     należy znaleźć się w miejscu spokojnym, harmonijnym, czystym i uzyskać spokój umysłu,
2.     nawiązać kontakt ze swoim sercem i aktywować dobre uczucia,
3.     najpierw wyrazić podziw i miłość dla Boga/ Natury/Absolutu,
4.     potem wyrazić wdzięczność za dar życia, za codzienne cuda, opiekę i możliwości rozwoju,
5.     wyrazić swe życzenie/marzenie/cel jako prośbę krótkimi, rytmicznymi zdaniami,
6.     wyrazić swe życzenie/marzenie/cel jako wizję spełnionego rezultatu,
7.     wyrazić to jeszcze raz słowami w trybie dokonanym, jakby już zaistniało,
8.     wyrazić żarliwą wiarę w urzeczywistnienie zgodne z najwyższym dobrem,
9.     podziękować wielokrotnie i szczerze, z głębi wdzięcznego serca.

Te 9 kroków można ująć krócej jako 6 zasad komunikacji z Boską Matrycą:
1.     wejście w stan alfa lub głębiej,
2.     jasno sformułowana myśl, życzenie,
3.     pozytywne uczucia płynące z czakry serca,
4.     koncentracja na wizji rezultatu,
5.     wiara w spełnienie, ufność że się już dokonało,
6.     wyrażanie wdzięczności, podziękowanie.”

Warto skomunikować się z Boską Matrycą w powyżej opisany sposób szczególnie w Sylwestra o godzinie 0:00. Napływa wówczas bowiem potężne kosmiczne zasilenie na realizację naszych marzeń, celów i potrzeb. Pamiętajmy również o wysłaniu pełnych Miłości Myśli i Światła z Serca z intencją pokoju na Ziemi, powrotu wszystkich ludzi do Boskiego Planu, szerzeniu się Boskiej Wiedzy i Ducha Braterstwa wśród ludzi <3 Podziękujmy za wszelkie błogosławieństwa i bezcenne lekcje, które przyniósł nam miniony rok.

I na koniec, zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę na dacie 2017. Dwójka, od której rozpoczyna się liczba, sygnalizuje napływ energii żeńskiej. Była ona przez  wszystkie lata prymatu Jedynki, Energii Męskiej w wydaniu ego tłamszona, uciskana, gwałcona, niszczona. Odczuliśmy to wszyscy poprzez  odejście od Duchowości, od połączenia z Sercem i Intuicją. Ludzkie ego odeszło od Boskiej Matrycy a teraz w latach 2000, Święta Boska Matka, Wielka Bogini, Pierwotna Macierz powraca, niosąc nam możliwość Odrodzenia się jako Boskie Dziecię.
Następnie mamy cyfrę 0, która symbolizuje Ducha, Pełnię, Nieskończony, Niewyobrażalny Boski Potencjał.

Kolejna jest 17, która w Tarocie jest wibracją Nadziei, Boskiego Prowadzenia, Duchowych Darów i Światła, które zsyłać nam będzie inspirację i wskazywać drogę. 17 to liczba, która naprowadza nasze zagubione w materii ego na duchową ścieżkę, daje wizję Nowej Ziemi i  Nowego Człowieka oraz niesie z sobą protekcję i ochronę, jak np. ukazuje to ten fragment z Biblii: Księga Wyjścia 15, 23-26 „ I przybyli potem do miejscowości Mara, i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: Cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody, i stały się wody słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał. I powiedział: Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem.”

17 to wibracja talentów, twórczych możliwości obecnych w człowieku, mocy i Boskiej Opieki zapewnianej tym, którzy kroczą ścieżką zgodną z Wolą Boga.
17 to po zsumowaniu 8, która zwróci również uwagę na nasze finanse i pomoże odnaleźć 
równowagę pomiędzy Duchem a Materią.

Niech więc będzie ten Nadchodzący, raczkujący Nowy Rok czasem powrotu do poczucia Jedności z wszystkimi ludźmi i wszystkimi żywymi istotami, zamieszkującymi nasz wszechświat. Niech będzie czasem zasiewania złotych ziaren pod złotą, Boską, Świetlaną Przyszłość. Niech będzie dla nas czasem odkrywania naszej więzi z Bogiem, Boskiego Prowadzenia i odradzania się jak Feniks z Popiołów, zmartwychwstania do Nowego Życia skąpanego w Muzyce Boskich Sfer.


Jeśli podziały chcesz czynić
Czyń je wewnątrz siebie
Dziel się dzielnie tak długo
Aż uzyskasz Jeden

Bo ten, kto ponad wszystko
Chce się znaleźć w Niebie
Musi do Jednego
Sprowadzić sam siebie

A kiedy bogatym prawdziwie
Pragniesz się uczynić
Wiesz że najcenniejsze
Jeden w Iloczynie

Ten kto swoje talenty
Mnoży do wielości
Ten nigdy nie zazna
Prawdziwej błogości

A ten, który w Boskim
Zasmakował czynie, ma
Jeden w ilorazie
Jedność w iloczynie

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017!!!!! :) <3

piątek, 2 grudnia 2016

Uzdrowienie Wewnętrznych Rodziców

Uzdrowienie Wewnętrznych Rodziców 


Większości ludzi znany jest fakt, że każdy z nas nosi w sobie aspekt zranionego wewnętrznego dziecka. To zranione dziecko to emocjonalny ból, cierpienie, zadane nam kiedyś i nie uleczone mocą uzdrawiającego wglądu, nie rozpuszczone przez Miłość. 

Znalazło sobie ono schronienie w naszym wnętrzu, w atomach czterech naszych ciał (fizycznego i trzech ciał subtelnych), by stamtąd z ukrycia, od czasu do czasu dawać o sobie znać poprzez trudne emocje, jak: złość, smutek, poczucie niższości, strach, wstyd, poczucie winy, etc.

Aspekt ten nazywa się "dzieckiem", ponieważ jest to część nas, która nie dojrzała, która wciąż znajduje się w lęku a ten jak wiemy jest brakiem Miłości. Wewnętrzne dziecko w nas potrzebuje naszej własnej uwagi i naszej własnej opieki. Dopiero wtedy, gdy otulimy światłem zrozumienia i zasilimy uwagą cały  ból, który w sobie nosimy, mamy szansę stać się prawdziwie Dorosłymi Ludźmi , emocjonalnie dojrzałymi.

Nasze pierwotne zranienia płyną najczęściej od rodziców, których nieuzdrowione aspekty, fobie i bazujące na lęku przeświadczenia, neagtywnie zaprogramowały naszą podświadomość.
Wszystkie przekonania, które żywimy, a także wszystkie zapisane w ciałach nieuzdrowione emocje emitują odpowiednie częstotliwości w atmosferę. Nasze częstotliwości formują określony wzór, energetyczną matrycę,  wchodzącą w rezonans z podświadomością i świadomością osób, z którymi się kontaktujemy. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dialogiem, który odbywa się na dwóch poziomach: świadomym i podświadomym. Ludzie podświadomie reagują na nasze wzorce i bardzo często dzieje się tak, że odzwierciedlają nam swoim zachowaniem to, co w nas nieuzdrowione. 

Mniej lub bardziej świadomie używają słów, gestów, tonu głosu, emocji, które boleśnie nas dotykają, urażają nasze ego, sprawiają, że jest nam przykro, że wpadamy  w złosć, smutek, żal, poczucie winy, etc. 

Najbardziej typowe reakcje na takie zdarzenia to obwinianie osoby, która zadała nam ból, obgadywanie jej, żeby wyrzucić z siebie napięcie lub duszenie emocji w sobie i dołowanie się lub wypieranie bólu, zamiatanie go pod dywan poprzez na przykład odwrócenie uwagi i zajęcie się czymś innym. Często również zajadamy emocje, gdy nasze wewnętrzne dziecko nie czuje się bezpiecznie.

Wszystkie powyższe reakcje tworzą odpowiednią karmę, co sprawia, że ból którego nie uzdrowiliśmy wróci do nas ponownie, najczęściej zwielokrotniony.

Aby tego uniknąć, możemy  pomóc sobie, poprzez skontaktowanie się z własnym wnętrzem i uzdrowienie, ukojenie bezbronnego, cierpiącego dziecka w nas. 

Wizualizacja, którą opisuję poniżej dotyczy ran, które zostały nam zadane przez rodziców. Osoby, które miały psychopatycznych, znęcających się nad nimi opiekunów, powinny najpierw uzdrowić większość swojego bólu w inny sposób, ponieważ ta wewnętrzna praca będzie dla nich na początek zbyt dużym wyzwaniem. Jeżeli gros traumy takich ludzi zostało uzdrowione poprzez wyrzucenie, wykrzyczenie, wypłakanie emocji, mogą oni sięgnąć po tą wizualizację.

Zasadza się ona na zrozumieniu, że ranimy innych cieniem w nas, czyli tym, co w nas samych jest zranione. Rodzic, który rani Cię brakiem zrozumienia, opieki, docenienia, krytyką, etc. nosi w sobie niedocenione, niezrozumiane, krytykowane. etc. dziecko.

Poniższą wizualizację najlepiej jest zastosować w sytuacji, w której czujemy się zranieni przez naszego rodzica (lub inną osobę, którą znamy, z którą często wchodzimy w kontakt). Gdy odczujemy empatycznie ból drugiego człowieka, łatwiej jest nam nie wchodzić w ego, w emocje i zachowywać się z Miłością.

Wizualizacją jest bardzo prosta ale skuteczna :)
 

 WIZUALIZACJA

Połóż się wygodnie, najlepiej w ciemnym, cichym pomieszczeniu. Przykryj się, żeby Ci było ciepło. Zamknij oczy. Rozpocznij od rozluźnienia wszystkich mięśni w ciele. Jeżeli to potrzebne, puść sobie łagodną, czułą, relaksującą muzykę.
  
Wczuj się w swoje ciało i zlokalizuj, która jego część daje o sobie znać poprzez ucisk, ból, napięcie, dyskomfort. Jeżeli to możliwe i nie wymaga od Ciebie wykonywania skomplikowanych wygibasów ;), połóż dłoń na tym miejscu. W ten sposób nawiązujesz wstępny kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem.

Teraz poczuj je, zobacz oczyma wyobraźni, usłysz co mówi, skoncentruj uwagę na tym, co czuje. Nazwij te emocje w myślach. 

Następnie zobacz, że przed Tobą znajduje się wewnętrzne dziecko osoby, z którą masz problem.
Przyjrzyj jej się dokładnie swoim "wewnetrznym okiem". Wczuj się w jej uczucia, zobacz, jakie emocje zdradza jej postawa. Jaki ból może się za tym kryć? Jakie emocje, nieuzdrowione aspekty?

W zalezności od tego, co odkryjesz, odpowiednio zadziałaj w sposób, który podpowiada Ci intuicja. Pamiętaj o tym, że najlepszym lekarstwem jest miłość. 

Jeżeli czujesz, że to potrzebne, możesz porozmawiać za pośrednictwem swojego wewnętrznego dziecka z dzieckiem danje osoby.


Zranione dzieci potrzebują utulenia, ukojenia, poczucia bezpieczeństwa, czułości, docenienia,  dobrej zabawy i humoru. Jak możesz sprawić, zeby wewnętrzne dziecko drugiego człowieka poczuło się bezpiecznie w Twoim towarzystwie?

Pamiętaj jak ważne jest okazanie szacunku sobie i drugiemu człowiekowi.

Utul swoje wewnętrzne dziecko i dziecko drugiej osoby. Zobacz, jak nawiązuje się między nimi nić sympatii i wzajemnego zaufania.


Wykonuj tę wewnętrzną pracę tak długo, jak to konieczne, czyli do momentu, w którym poczujesz ulgę, miłość i zrozumienie. 


Powodzenia <3
 

Ręce Duszy

 Ręce Duszy Emilia Wróblewska - Ćwiek (Artykuł ukazał się w czasopiśmie Logon) Dusza człowieka otrzymała dwie ręce: lewą miała wyciągać w gó...